Lắp đặt hệ thống bơm cứu hoả cho toà nhà

He Thong Bom Cuu Hoa Fire Pump

Hệ thống bơm cứu hoả là hệ thống thiết bị cấp nước chữa cháy cho các toà nhà cao tầng. Hệ thống này có nhiệm vụ cung cấp đủ lượng nước, áp lực nước cần thiết cho các hoạt động chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Yêu cầu đối với hệ thống bơm cứu hoả cho toà nhà chung cư

Hệ thống bơm cứu hoả cho toà nhà chung cư phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Đảm bảo cung cấp đủ lượng nước, áp lực nước cần thiết cho các hoạt động chữa cháy.
 • Đảm bảo hoạt động ổn định, không bị gián đoạn trong quá trình chữa cháy.
 • Đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Các thành phần của hệ thống bơm cứu hoả cho toà nhà chung cư

Hệ thống bơm cứu hoả cho toà nhà chung cư bao gồm các thành phần sau:

 • Máy bơm cứu hoả: Máy bơm cứu hoả là thiết bị chính của hệ thống, có nhiệm vụ bơm nước từ nguồn nước cấp lên đường ống dẫn nước chữa cháy.
 • Bồn chứa nước chữa cháy: Bồn chứa nước chữa cháy là nơi chứa nước chữa cháy, thường được đặt trên cao để đảm bảo áp lực nước chữa cháy.
 • Đường ống dẫn nước chữa cháy: Đường ống dẫn nước chữa cháy là hệ thống đường ống dẫn nước từ máy bơm cứu hoả đến các đầu ra nước chữa cháy.
 • Các thiết bị chữa cháy: Các thiết bị chữa cháy bao gồm các loại van, vòi, lăng,… được lắp đặt trên đường ống dẫn nước chữa cháy để sử dụng trong quá trình chữa cháy.

Lắp đặt hệ thống bơm cứu hoả cho toà nhà chung cư

Quy trình lắp đặt hệ thống bơm cứu hoả cho toà nhà chung cư bao gồm các bước sau:

 • Lập dự án: Lập dự án lắp đặt hệ thống bơm cứu hoả, bao gồm các thông tin như: loại máy bơm, dung tích bồn chứa nước, kích thước đường ống dẫn nước,…
 • Chuẩn bị vật tư, thiết bị: Chuẩn bị các vật tư, thiết bị cần thiết cho việc lắp đặt hệ thống bơm cứu hoả.
 • Lắp đặt hệ thống: Lắp đặt hệ thống bơm cứu hoả theo đúng thiết kế của dự án.
 • Kiểm tra, nghiệm thu: Kiểm tra, nghiệm thu hệ thống bơm cứu hoả để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt.

Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống bơm cứu hoả cho toà nhà chung cư

Hệ thống bơm cứu hoả cho toà nhà chung cư phải được lắp đặt theo đúng các tiêu chuẩn sau:

 • Tiêu chuẩn TCVN 3802:2004: Tiêu chuẩn về hệ thống cấp nước chữa cháy cho nhà và công trình.
 • Tiêu chuẩn TCVN 6164:2007: Tiêu chuẩn về máy bơm chữa cháy.
 • Tiêu chuẩn TCVN 6165:2007: Tiêu chuẩn về bồn chứa nước chữa cháy.

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bơm cứu hoả cho toà nhà chung cư

Hệ thống bơm cứu hoả cần được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt, sẵn sàng phục vụ cho công tác chữa cháy khi cần thiết.

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bơm cứu hoả cho toà nhà chung cư bao gồm các nội dung sau:

 • Kiểm tra, vệ sinh máy bơm cứu hoả.
 • Kiểm tra, vệ sinh bồn chứa nước chữa cháy.
 • Kiểm tra, vệ sinh đường ống dẫn nước chữa cháy.
 • Kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị chữa cháy.

Tần suất bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bơm cứu hoả cho toà nhà chung cư

Tần suất bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bơm cứu hoả cho toà nhà chung cư được quy định như sau:

 • Bảo trì định kỳ: Thực hiện 01 lần/tháng.
 • Bảo dưỡng định kỳ: Thực hiện 01 lần/năm.

Phục hồi hệ thống bơm cứu hoả cho toà nhà chung cư

Khi hệ thống bơm cứu hoả gặp sự cố, cần tiến hành phục hồi hệ thống để đảm bảo hệ thống hoạt động trở lại bình thường.