Bơm cứu hỏa

Bom Cuu Hoa

Bơm cứu hỏa là một thiết bị được sử dụng để bơm nước đến đám cháy. Các loại bơm cứu hỏa phổ biến bao gồm:

 • Bơm ly tâm: Đây là loại bơm phổ biến nhất, sử dụng lực ly tâm để bơm nước.
 • Bơm piston: Loại bơm này sử dụng piston để bơm nước.
 • Bơm trục vít: Loại bơm này sử dụng trục vít để bơm nước.

Bơm cứu hỏa được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau, bao gồm:

 • Cứu hỏa: Bơm cứu hỏa được sử dụng để dập tắt đám cháy.
 • Cứu hộ: Bơm cứu hỏa được sử dụng để dập tắt đám cháy và cứu hộ nạn nhân.
 • Công nghiệp: Bơm cứu hỏa được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp, chẳng hạn như dập tắt đám cháy trong nhà máy.

Các tiêu chí lựa chọn bơm cứu hỏa bao gồm:

 • Công suất bơm: Công suất bơm là lượng nước mà bơm có thể cung cấp mỗi phút.
 • Độ cao cột nước: Độ cao cột nước là độ cao mà bơm có thể bơm nước lên.
 • Áp suất bơm: Áp suất bơm là lực mà bơm có thể tạo ra để đẩy nước.
 • Loại bơm: Có nhiều loại bơm cứu hỏa khác nhau, mỗi loại có ưu nhược điểm riêng.
 • Nhà sản xuất: Có nhiều nhà sản xuất bơm cứu hỏa khác nhau, mỗi nhà sản xuất có chất lượng sản phẩm khác nhau.

Việc lựa chọn bơm cứu hỏa phù hợp rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả chữa cháy.